top of page

ALUMNI

FIR Alumni er for alle, der har gennemført cand.merc.FIR på Copenhagen Business School. Alumni er tiltænkt som værende et netværk for tidligere FIR-studerende samt et organ til kommunikation fra FIR-klubben til medlemmer af FIR Alumni.

 

I 2013 blev der oprettet en LinkedIn-gruppe, med hvilken formålet er at skabe et fælles netværk for alle med en FIR-baggrund, hvorfor gruppen både er for nuværende FIR-studerende og Alumni. Denne LinkedIn gruppe vil blive opdateret med arrangementer udelukkende for FIR Alumni, og vi opfordrer derfor alle med med cand.merc.FIR-baggrund til at melde sig ind i gruppen. Gruppen findes her.  

Det har siden et succesfuldt 25 års jubilæum været et ønske at samle FIR Alumni én gang om året, og det er vi nu endelig ved at stable på benene. Mere info om arrangementet vil blive postet i LinkedIn-gruppen henover efteråret og vinter.

bottom of page