top of page

OM CAND.MERC.FIR

Cand.Merc. Finansering & Regnskab er en af de mest anerkendte og ældste cand.merc. linjer på Copnehagen Business School. Det er over 25 år siden de første FIR studerende dimitterede og med alderen følger et stort kendskab til uddannelsen i erhverslivet.

 

Profil
FIR-linjens fokus er koncentreret om virksomhedens økonomiske beslutninger samt rapportering heraf til såvel interne som eksterne interessegrupper, herunder fremskaffelse af kapital og allokering af kapital. Som studerende får du derfor en solid viden om

  • Finansiel teori

  • Eksternt regnskab

  • Økonomistyring

  • Værdipapirer

  • Kapitalmarkeder

 

Uddannelsen giver kompetence til i praksis at arbejde med virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabsanalytiske problemstillinger, set fra både virksomhedsinterne, ejeres og andre finansielle aktørers synsvinkler.

Indhold
De væsentligste fagområder er finansiering og regnskab. De støttes af juridiske fag, hvor beskatning af værdipapirer og selskaber, selskabsret og juridiske spørgsmål i forbindelse med kreditter bliver gennemgået. Linjen er fagligt forankret i normative mikroøkonomiske modeller inden for finansiering, investering og regnskabsvæsen. Nationale og internationale makroøkonomiske sammenhænge indgår i gennemgangen af kapital- og valutamarkedernes udvikling. Læs mere om cand.merc.FIR-studiet på CBS' hjemmeside her.

Beskæftigelse

Typiske beskæftigelsesområder efter uddannelsen vil være investment banking, kredit- og fondsselskaber, management consulting, private equity samt økonomi- og finansfunktioner i industrien.

TRE HURTIGE OM FIR

+ 160 studerende på hver årgang
 

2. bedste master inden for Finance & Accounting i Vesteuropa (eduniversal 2019 ranking)
 

Minimal arbejdsløshed blandt nyuddannede

bottom of page